Құрылымы
Құрылымы
ҰКП қаржылық секторы бойыншакомитеті
ҚҚҚ жалпы жиналысы
 
 
ҚҚҚ Кеңесі
Консультативтік Кеңес
 
Кеңес Төрағасы
 
 
Банк секторы мен банктік емес ұйымдарды дамыту орталығы
Талдау орталығы, Байланыс бойынша сектор, Қаржы технологиясы секторы
Қор және сақтандыру секторын дамыту орталығы
Қаржылық қызмет сапасын арттыру және қаржылық сауаттылық орталығы
Құқықтық қамтамасыз ету орталығы
 
Корпоративтік басқару бойынша орталық